Transaction Details

Blockchain Bitcoin
Hash 82e9086ff65ae15de38e128b5df6278f7a6d4adeb1c0f0c6e9e4ce446b5c65d282e9086ff6...446b5c65d2
Timestamp 3 years 6 months ago (Mon, 29 Jul 2019 14:40:36 UTC)
Fee 0.00016594 BTC (1.58 USD)


Sponsored: -

From To Type Total Amount
336K...EKoj336...Koj Xapo Multiple Outputs Xapo Transfer 47,356 BTC (451,787,409 USD)