Transaction Details

Blockchain Bitcoin
Hash e9276cf44bd9b7129014b5cc1960141edf680a004643eba320b4d89d549f9834e9276cf44b...9d549f9834
Timestamp 3 years 3 months ago
(Fri, 28 Jun 2019 20:59:42 UTC)
Fee 0.00055675 BTC (6.59 USD)

From To Type Total Amount
3Pei...vh4E3Pe...h4E Xapo Multiple Outputs Xapo Transfer 14,999 BTC (177,688,862 USD)